Goud als zombificatie-medicijn (geen vaccin nodig…)

Opmerkelijk cijfer: meer dan 60% van alle uitstaande obligatieschuld heeft een nominale opbrengst (yield) van minder dan 1% en maar liefst 86% minder dan 2%. Ik benadruk hier het woord nominaal want rekening houdend met de inflatie (werkelijke en gerapporteerde) is de reële opbrengst dus negatief.

Dit betekent dat er maar heel weinig obligaties meer overblijven met een positief reëel rendement en dan hebben we het nog niet over de kredietwaardigheid van deze high-yield uitgevers. Obligaties worden dus stilaan waardeloos als risico-diversificatie voor kleine en grote portefeuilles.

Veel institutionele partijen zijn statutair verplicht om in (overheids)obligaties te investeren maar u bent dit niet. Niemand dwingt u om in obligatiefondsen met een negatief reëel rendement te beleggen maar toch blijven velen uit gemakzucht of onwetendheid in de val trappen.

Zombificatie van de economie

U hebt in het kader van monetaire politiek misschien al ergens gelezen over ‘yield curve control’. Deze politiek komt erop neer dat de centrale banken de rentevoeten over verschillende looptijden controleren door zoveel als nodig nieuw uitgegeven overheidsschuld op te kopen.

Dit gaat compleet tegen de vrije marktwerking in want in principe wordt de rentevoet bepaald door vraag en aanbod. Maar een hogere rente is politiek en economisch niet gewenst en daarom zijn de centrale bankiers verplicht om te blijven doen wat ze in feite al sinds 2008 doen en dit is hun balans steeds verder opblazen.

De Fed-balans evolueerde van 800 miljoen dollar in 2008 naar 4 biljoen begin dit jaar en zit intussen aan 7 biljoen. De ECB zit intussen al aan ruim 6,3 biljoen dollar. Andere centrale banken: idem. Op die manier wordt de nominale rente laag gehouden maar dit heeft op de duur geen enkele positieve impact meer op de economische groei.

Het enige doel is om bestaande schuld liquide te houden (niets of niemand mag in faling gaan) en het kreupele financiële systeem op die manier overeind te houden. Denk in de richting van zombie-bedrijven en zombie-overheden.

De impact op de reële economie is tot nog toe beperkt door de erg lage omloopsnelheid van het extra gecreëerde geld. Omloopsnelheid meet hoe snel geld van ‘eigenaar’ wisselt in de reële economie. Waar komt het geld dan wel terecht? Antwoord: het blijft in het financiële systeem hangen en heeft enkel geleid tot inflatie van activaprijzen (aandelen en vastgoed). Noem het in sommige gevallen gerust hyperinflatie, wat op zijn beurt de inkomensongelijkheid verder heeft vergroot met alle gevolgen van dien.

Angstig, onzeker en kwaad

Het is u wellicht niet ontgaan dat de sociale onrust wereldwijd toeneemt. Dit is geen nieuw fenomeen maar pas wanneer het akelig dichtbij komt, gaan de meeste mensen er aandacht aan besteden. Steeds meer mensen zijn angstig, onzeker en kwaad. Specialisten in alle mogelijke domeinen spreken elkaar (en soms ook zichzelf) tegen en de overheid kondigt maatregelen af die kant noch wal raken.

Neemt u van mij aan dat overheden er een hele hoop geld zullen tegenaan gooien om de sociale vrede af te kopen met allerhande compensaties, toeslagen, vergoedingen en tegemoetkomingen. In de Verenigde Staten is dat al volop aan de gang met nog maar eens een nieuw stimuluspakket het voorbije weekend. De Europese Unie loste voorlopig enkel een schot voor de boeg maar ook hier zit er meer in de pijplijn. Ik voorspel dat we de term ‘begrotingsevenwicht’ de komende jaren niet veel meer zullen horen.

Het verschil met de klassieke monetaire stimulus is dat deze zogenaamde fiscale stimuli wél een sterk inflatoir effect hebben. Omdat tegelijk de nominale rente wél laag blijft (zie hierboven), krijg je dus een nog negatievere reële rente.

Waarmee ik, met een lange aanloop, weer bij goud terecht kom. Waar moet u namelijk met uw spaargeld heen bij een steeds negatievere reële rente. Alvast niet in obligaties en al evenmin in peperdure aandelen . 

Wachten op correctie?

Iedereen en zijn broer lijkt intussen positief over goud en mijnaandelen. Laat het mij aub weten indien uw kapper goud begint aan te raden. Ook het aantal zelfverklaarde goudspecialisten groeit met de dag.

Laat u niet gek maken want de institutionele instroom in goud is vooralsnog heel beperkt. Ik heb in een vorige bijdrage uitgelegd dat de nieuwe nominale top en nog recenter de 2000 dollar grens historisch weinig te betekenen heeft want we zitten nog ver van een reële top.

Dit neemt niet weg dat de kans op een correctie nu hoger is dan een maand geleden toen goud bijna 300 dollar lager noteerde. En komt er nog eens 200 dollar bij, dan wordt het risico op een terugval nog groter. Maar het kan even goed dat wie een zware correctie verwacht op zijn honger zal blijven zitten.

Een technische overgekochte situatie kan soms langer dan verwacht aanslepen, zeker indien de aanloop naar de hausse meerdere jaren in beslag nam, wat bij goud het geval is. Voor wie een beredeneerde keuze maakte en in fysiek goud zit, zijn deze correcties niet meer dan een  side-show.

Beginnen traden met uw volledige fysieke positie is dus nooit een goed idee. Traders moeten vooraf een risico-analyse maken en er dan ook gedisciplineerd naar handelen.

Wat de goudmijnen betreft, geldt grotendeels hetzelfde verhaal. Uit respect voor de premium klanten van Element79 bespreek ik in het publieke deel van de website geen individuele goudmijnaandelen.

Elke portefeuille heeft een eigen verhaal en vergt een individuele aanpak met aangepaste risicobeheersing. Laat u vooral niet wijsmaken dat er een one-size-fits-all oplossing bestaat en dat het volgen van 1 ‘modelportefeuille’ in elke situatie de beste keuze is. U weet mij te vinden voor meer uitleg.

PS: Wie graag iets over zilver leest, verwijs ik naar mijn column op IEX.

 

 

Last man falling

Een nieuwe all-time high voor goud, in dollar. Mooi, dat hebben we dan ook alweer gehad. Voor wie de goudmarkt (en o.a. mijn analyses erover) al een tijd volgt, is dit helemaal geen verrassing. Een nieuwe nominale top is leuk voor de headlines maar meer ook niet.

Dan krijg je figuren van allerlei slag uit de financiële industrie die de voorbije decennia  zelden of nooit met een woord over goud hebben gerept of het metaal zelfs hebben verketterd die het nu mogen komen uitleggen en zichzelf tot goudspecialist bombarderen. Een mooi spektakel, dat wel.  

U weet ongetwijfeld dat goud in alle andere valuta al langer een nieuwe top had neergezet en dus was het logisch dat de dollar zou volgen. De dollar was de last man standing maar is nu de last man falling. Of beter gezegd: de last currency failing.

 

Op de website van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics staat een handige inflatiecalculator waar u de koopkracht van dollars uit een ver of minder ver verleden kunt actualiseren naar vandaag.

Ik heb de oefening gemaakt voor de nominale goudtop uit januari 1980 en kom uit op 2730 dollar. Tot daar moet goud dus stijgen om van een echte nieuwe top in reële termen te kunnen spreken. De officiële CPI onderschat de werkelijke inflatie zodat u er in feite nog een klets mag bijtellen De top van september 2011 correspondeert trouwens met net geen 2200 dollar dus dat kan een volgende target zijn.

Teen in het bad

We zitten nog in de fase dat institutionele investeerders heel voorzichtig hun teen in het goudbad steken. De aanhoudende prijsstijging van goud zal komen van een her-allocatie van het grootkapitaal die nu in obligaties (rendementsvrij risico) en in mindere mate aandelen (historisch overgewaardeerd) zitten naar goud.

Hierbij is maar één grafiek echt van belang: die van de reële rente. De rest mag u vergeten.

 

Deze beweging is nog maar pas begonnen. Wie wacht op politiek gestuurde centrale banken die ‘vrijwillig’ hun eigen macht gaan beknotten door goud in het financiële systeem te incorporeren, zal lang mogen wachten.

Janneke en Mieke, die geen flauw benul hebben van hoe het financiële systeem in elkaar zit en dus ook het onvermijdelijke eindspel niet zien aankomen, gaan pas aan nog véééééél hogere  prijzen wakker worden. Conclusie: een blow-off top zoals we nu meemaken in bepaalde subsegmenten van de  aandelenmarkt ligt bij goud nog veraf. Dit neemt niet weg dat er ook nog (forse) correcties zullen komen.

Mijnaandelen

Over naar de mijnaandelen. Vooraf er even op wijzen dat wie de voorbije maanden zijn portefeuille door mij liet screenen en de aanbevelingen voor asset-allocatie heeft opgevolgd er alvast niet armer is van geworden.

Zijn ze technisch overgekocht? Sommige heel zeker wel. Zijn ze duur? Dat zou ik niet durven zeggen. Rekent u even met mij mee. De all-in-sustaining cost of AISC is de kost voor een gouddelver om de productie op het huidige peil te houden. Dit is dus inclusief vervangingsinvesteringen maar wel exclusief alle kosten voor nieuwe exploratie.  

De AISC in de goudmijnindustrie bedraagt gemiddeld 1000 dollar, met uiteraard grote uitschieters naar boven en naar beneden. De totale productiekost ligt daar 100 tot 250 dollar boven, naargelang de exploratie-uitgaven die gekoppeld zijn aan de resterende levensduur van de mijnen in portefeuille.

Met een goudprijs die tussen 1050 en 1350 dollar schommelde, was het tussen 2013 en 2019  voor de meeste gouddelvers krabben om rond de komen, zeker gezien de zware schuldenerfenis  uit het begin van dat decennium.

Vorig jaar klaarde de hemel op met hogere goudprijzen om dit jaar even snel terug toe te trekken nadat heel wat mijnen gedwongen moesten sluiten. Was er aan 1400 dollar een brutomarge van 100 dollar, dan bedraagt die aan 1900 dollar ineens 600 dollar! Haal deze waarde maar eens door de waarderingsmodellen en kijk dan nog eens wat er duur of goedkoop is!   

Lees verder “Last man falling”

Do the FANGMAN!

Kent u de FANGMAN? Het is een van de vele acroniemen die op Wall Street wordt gebruikt en waarvan u ongetwijfeld nog talloze voorbeelden kent. Het is een verzamelnaam voor Facebook, Amazon, Netflix, Google (dat eigenlijk Alphabet heet maar dit laten we hier even buiten beschouwing), Microsoft, Apple en Nvidia. Kortom, alle high-flyers van de Nasdaq.

Ik vind FANGMAN wel een leuke omdat er FANG in voorkomt wat zoveel als slagtand of giftand betekent. Dit geeft FANGMAN iets angstaanjagend. Nu zou ik er ook wel niet gerust in zijn mocht ik in de FANGMAN belegd zijn en wel hierom:

Tijdens en na de corona-correctie viel te horen dat het ook zonder pandemie stilaan tijd was voor een terugval op de beurzen omwille van de opgezwollen waarderingen. Wel, guess what,  de FANGMAN noteert 2 maanden later op een nieuw record en dit ondanks neerwaarts bijgestelde winstverwachtingen.

Shorten op eigen risico

De fundamentele lokroep om short te gaan op deze markt is erg groot maar ik heb er tot nog toe aan kunnen weerstaan. Voornaamste reden is dat de markt zich van fundamenten weinig aantrekt en daar zijn verschillende redenen voor. Als zelfs een oude geslepen vos als Warren Buffett met (voor)kennis ter zake en wijd verspreide (politieke) tentakels geen opportuniteiten meer ziet en op 137 miljard $ cash zit, dan moet dit toch een belletje doen rinkelen.

Elke gelegenheid, hoe banaal ook, wordt door de markt aangegrepen om hoger te gaan. Ik weet niet of u het Moderna-verhaal hebt gevolgd? De CEO van dit Amerikaanse biotechbedrijf kreeg van zakenzender CNBC een vrij podium om de zogezegd uitstekende voorlopige Fase 1 testresultaten van het test-coronavaccin van het bedrijf toe te lichten.

Wie iets afweet van het lastige pad naar een succesvol medicijn en de verschillende procedures, weet dat zelfs een gunstige Fase 1 nul en generlei garantie geeft op een goede afloop. Maar andere media sprongen massaal op het verhaal waarna Moderna in no time 30 procent hoger stond. En prompt een kapitaalverhoging aankondigde…

De manier waarop het Fase 1-onderzoek werd gevoerd werd trouwens door andere medische specialisten met de grond gelijk gemaakt maar daar gaat het nu niet om.

Wel dat enkele dagen nadien aan het licht kwam dat 4 top executives van Moderna in de dagen na de spike van het aandeel gezamenlijk meer dan 30 miljoen $ winst hadden gemaakt door de uitoefening van opties of door een deel van hun positie te verkopen.

Het ‘goede’ vaccin-nieuws had intussen de beurzen wereldwijd wel enkele procenten hoger gezet. Maar denkt u dat die winst terug werd afgegeven toen dit verhaal al snel werd genuanceerd? Welnee. Ik kan hier nog een tijdje doorgaan maar u hebt de onderliggende boodschap ongetwijfeld wel begrepen.

Nog een grafiek die boekdelen spreekt en waarmee wat mij betreft alles gezegd is, vindt u hieronder.

Het bovenste deel is de correlatie tussen de S&P500 en de winstverwachtingen van de aandelen uit deze index. Deze bedraagt over de voorbije 20 jaar 0,9 wat dus erg hoog is: hogere koersen gaan hand in hand met hogere winsten. Dit lijkt de logica zelf.

Maar de onderste grafiek geeft de verhouding weer sinds 23 maart en daar bedraagt de correlatie met de winstprognoses -0.9! Anders gesteld: hoe lager de winstverwachtingen, hoe hoger de koersen klimmen… 

En goud?

Goud leek aan het begin van de week even een doorbraak te kunnen forceren maar viel dan opnieuw stil. Idem voor zilver trouwens. Over de vooruitzichten voor de edelmetalen en de mijnaandelen kan ik nog één en ander kwijt maar ik hou dit voorlopig voor de Premium klanten van Element79Ik nodig u bij deze uit om hen te vervoegen!

 

 

 

Kleur bekennen

Geen radiostilte hier, maar wel een gezellige drukte. Vandaar een iets langere periode tussen de opeenvolgende bijdragen.  

Ik heb wat goud betreft vorige week nog eens een en ander op een rijtje gezet voor de vrienden van IEX. Misschien is deze tekst wel enkele minuten van uw tijd waard.

Uitbraak?

Wordt er binnenkort kleur bekend op de financiële markten? Het zou stilaan eens tijd gaan worden. De bear-market rally op de beurzen begint vermoeidheidsverschijnselen te vertonen. Ook de dollarindex (DXY) blijft rond 100 hangen en goud geraakt al maanden niet overtuigend voorbij de 1700$ grens. Meestal is het zo dat hoe langer prijzen of indexen in een smalle vork bewegen, hoe heftiger de uitbraak achteraf (hoger of lager).

Ik heb de voorbije weken al een paar keer verwezen naar het 61.8 Fibonacci-retracement level als weerstandsniveau voor de S&P500. Dit ligt op 2935 punten en de index is er welgeteld één keer in geslaagd om boven dit niveau af te sluiten (29 april) en twee keer bijna (8 en 11 mei).

Nu moet u weten dat 5 aandelen voor 20% van de S&P500 instaan ( en de 495 andere bijgevolg maar voor 80%). In de Nasdaq 100 is de scheeftrekking nog veel groter met een aandeel van 45% (en de 95 andere dus slechts 55%).

Het gaat om Facebook, Apple, Amazon, Alphabet (Google) en Microsoft. Laat het nu net die aandelen zijn die de voorbije weken terug extreem hard zijn gestegen en op nieuwe recordniveaus afstevenen (of die zelfs al bereikt hebben).

Ontoerekeningsvatbaar?

Maar intussen staan de brede Midkap-indexen wel ruim onder water. Wanneer ik het vroeger vaak had over de disconnect tussen de reële economie en de financiële economie (de activaprijzen dus), dan hoorden velen het donderen in Keulen en zelfs ver daarbuiten. Ik hoop dat er bij die groep intussen ergens een lichtje is beginnen branden.

Wie op de historische beurstoppen van half februari had voorspeld dat corona, op dat moment al ‘Big in China’, zou uitgroeien naar een globale pandemie, werd al met een scheef oog bekeken.

Voegde je daar aan toe dat 1/de globale economie afstevende op een zware recessie en dat 2/de beurzen niettemin na enkele weken terug op een zucht van hun historische toppen zouden noteren, dan riskeerde je afgevoerd te worden naar het dichtstbijzijnde psychiatrisch ziekenhuis met de diagnose ‘ontoerekeningsvatbaar’.

Toch is het exact dat wat gebeurde. De gemiddelde winstprognoses zijn sinds februari fors neerwaarts bijgesteld. Dit maakt dat de beurzen, die voor de coronacrisis al duur waren, nu peperduur zijn. Het is maar dat u het weet, al is waardering in tijden van extreme centrale bank stimuli niet het doorslaggevende criterium.

Goud naar 800$?

Hebt u al gehoord van ene Henrik Zeberg Jensen? Dat is een econoom die aan de naam te zien uit Denemarken komt. Tot zover niets speciaal maar de man wordt tegenwoordig erg veel opgevoerd in podcasts rond investeren in het algemeen en goud in het bijzonder. Dit heeft Zeberg te danken aan zijn call voor een terugval van de goudprijs naar 800 tot 900$ in de loop van 2020.

Dit is voor velen al genoeg om de man te verketteren. Wat ook gebeurde want Zeberg is op sociale media al weken de pispaal van mensen die hun eigen mening erg belangrijk vinden. Nu is de Deen recent gestart met een eigen nieuwsbrief dus zijn straffe uitspraken moet u ook in deze context zien. Alle publiciteit is dan mooi meegenomen, zelfs negatieve.

Voor alle duidelijkheid: ik geloof ook niet in dat scenario, maar niettemin is het interessant om naar zijn argumenten te luisteren. Wie enkel gelijkgestemden raadpleegt, riskeert een zogenaamde ‘confirmation bias’ en ik verkies een open geest te behouden.

Zeberg is namelijk geen onnozelaar die zomaar wat roept maar er zit zowaar ook een redenering achter zijn prijsdoel. Zelfs al ben je het oneens met de uitkomst, dan nog kan de redenering interessant zijn.

Die luidt dat de deflationaire schok van de corona-depressie dusdanig groot zal zijn dat alle activa verkocht zullen moeten worden. In combinatie met een oplopende $ zou dit nefast zijn voor goud. Een beetje wat er in maart gebeurde toen goud naar 1450$ terugviel dus, maar dan nog veel extremer.

Die kans is niet helemaal onbestaande maar dit is alvast niet mijn basisscenario. Maar zoals ik in mijn  tekst voor IEX al schreef, hou ik ernstig rekening met een terugval.

Goudmijnaandelen fully valued

Goud heeft het moeilijk om een doorbraak te forceren en blijft hangen rond de 1700$ grens. Tenminste op de spot market toch want de futuresprijzen zijn weer een ander verhaal dat ik al eens uit de doeken heb gedaan. Vorige vrijdag 15 mei was misschien een uitbraak, maar dit moet nog worden bevestigd.

Ik heb hier eerder al gesproken over de sentiment-index van de goudmijnaandelen (Gold Miners Bullish Percent index). Die blijft al een paar weken op een erg hoog niveau noteren. Op zich niet ongewoon want dat is al vaker gebeurd. Toch voel ik me er niet helemaal goed bij. De voorbije weken is nagenoeg alles gestegen.

Ook de aandelen van bedrijven die er zelfs tegen een gemiddelde goudprijs van 1600$ nog in slagen om er een boeltje van te maken. Dit met dank aan investeerders die geen tijd of geen zin hebben om aan stock picking te doen en dus mandjes goudmijnaandelen kopen in de vorm van GDX(J) of andere trackers.

‘A rising tide lifts all boats’ zegt men wel eens, zelfs de gammele schuiten. Dat klopt, maar zelfs in tijden van klimaatopwarming en stijgende zeespiegels is er nog steeds eb en vloed!

Tegen de huidige goudprijs zijn volgens mij veruit de meeste aandelen (er zijn uitzonderingen) intussen fully valued.

Voor nog hogere waarderingen is een nieuwe push richting de 2011-top van 1920$ (en hoger) nodig. Of een drastische omslag in het sentiment tegenover goud bij de ‘gemiddelde investeerder’ maar dat is nog niet voor morgen (en zelfs niet voor overmorgen).

Het ene goudmijnaandeel is het andere niet en er zijn immense verschillen tussen de big caps, de mid-tiers, de ‘one-mine’ companies, de exploratiebedrijven, de royalty-spelers, etc. Niet alleen qua omvang maar ook qua kapitaalstructuur, liquideits- en solvabiliteitspositie, track record van het management, geopolitiek risico (Tier 1-2-3 locaties) en zo kan ik nog wel een tijdje door gaan.

Nog even er op wijzen dat ik ook portefeuillescreening aanbied waarbij alle posities worden doorgelicht en van commentaar voorzien.

Ook voor de opbouw van een (goud)portefeuille kunt u op mij een beroep doen https://element79.be/premium/.

Contact via de gekende kanalen.

Koen

 

 

Gespannen rust

Corona, Covid-19, Sars-COV-II of hoe je het beest ook wil noemen, laat grote sporen na in de reële economie.

Klok 10 jaar terug

In de Verenigde Staten gingen de voorbije 5 weken 26 miljoen banen verloren. Dit zijn er meer dan er sinds 2009 waren bijgekomen. Een proces van meer dan 10 jaar werd dus in iets meer dan een maand volledig teruggedraaid. Wereldwijd stonden de indicatoren die de economische activiteit meten nooit eerder zo laag over de periode maart en april.

De slechte economische cijfers deren de beurzen voorlopig niet in het minst. Intussen staat de S&P500 nog nauwelijks 16% onder de top. Mijn eerste koersdoel blijft zoals eerder gesteld de 61,8 Fibo retracement van de februari-maart high-low. In dat geval hebben we nog enkele procenten tegoed.

Het is echter duidelijk dat de beurzen geen echte richting meer weten te kiezen. Na een initiële spike gaat het per saldo wel hoger maar het is van 26 maart geleden dat de S&P500 nog eens langer dan 2 sessies na elkaar dezelfde trend vertoonde. Er zit dus serieus wat twijfel in de markt. Komende week rapporteert een derde van alle S&P500-bedrijven. Ik ben eens benieuwd wat het geeft.  

Het is best mogelijk dat de beurzen nog een paar weken aanmodderen vooraleer weer duidelijk richting te kiezen. Tegen dan zullen de shorters die al een tijdje een nieuwe ‘leg down’ verwachten uit ongeduld hun biezen gepakt of hun posities omgekeerd hebben. Dit is klassiek een ideaal moment om toe te slaan.

De vaccin-illusie

Het beursoptimisme is zoals ik vorige week al schreef het gevolg van de consensus over een V-herstel. Reken er maar niet op.

Beleggers zijn ook al 40 jaar gewoon dat na elke sterke daling een ‘buy the dip’ strategie altijd werkt. Krijg die reflex er maar eens uit na 4 decennia.

Ook het optimisme over een vaccin is volledig misplaatst. Tegen dat het er is en globaal uitgerold kan worden, zijn we minstens een jaar verder. Heeft er zich iemand al eens afgevraagd waarom er nog geen vaccin is tegen een gewone verkoudheid en bijvoorbeeld wel tegen de jaarlijkse seizoensgriep? Wel dat komt omdat een verkoudheid in feite een combinatie is van 3 verschillende coronavirussen.

Deze muteren bovendien constant, wat het erg lastig maakt om een vaccin te vinden waarvan de mogelijke bijwerkingen minder erg zijn dan de in regel erg milde symptomen van de verkoudheid zelf. Bij het gevaarlijkere Covid-19 zit men met hetzelfde probleem terwijl bijvoorbeeld influenza-virussen eenvoudiger zijn om een vaccin tegen te ontwikkelen.

De uitdaging is dus niet gering. Ik vind dit hier niet ter plekke uit maar volg wel al sinds eind januari dagelijks betrouwbare berichtgeving rond het virus. Met betrouwbaar bedoel ik dus niet de stuntelige communicatie van de Belgische overheid maar bijvoorbeeld wel de updates van Dr. Chris Martenson op zijn YouTube PeakProsperity kanaal. 

PDG

Econoom Paul De Grauwe (hierna PDG genoemd), verbonden aan de London School of Economics, gaf in een lang interview met MO* magazine zijn economische visie over de coronacrisis. PDG, in een vorig leven nog liberaal senator, pleit er onomwonden voor nationalisaties van strategische bedrijven.

Dat de man zich nu ook als een onvoorwaardelijke MMT (Modern Monetary Theory) aanhanger out, illustreert dat hij zich volledig tot socialistische recepten heeft bekeerd. PDG pleit namelijk onomwonden voor directe monetaire financiering van de staat door centrale banken. Dus geen tussenstap meer via uitgifte van schuldpapier dat via een aantal tussenstappen in een latere fase weer opgekocht wordt door de centrale banken.

Ik citeer: “Je voegt bij wijze van spreken een nulletje toe aan de rekening van de staat. Van één miljard maak je tien miljard.” Dit is momenteel statutair verboden, maar volgens PDG en andere MMT-adepten kan dit nu omdat er nu absoluut geen risico is op inflatie. Daar ben ik nog zo zeker niet van. Een crisis-shock is in eerste instantie uiteraard deflatoir door de vraaguitval maar wat komt er daarna als de balansen van de centrale banken exploderen?

Ach zo, de rente kan niet stijgen denkt u? Dream on zou ik zeggen, we praten binnen enkele jaren nog wel eens. Er zijn verschillende soorten inflatie en ze zijn niet allemaal het gevolg van een stijgende vraag naar goederen en diensten. Ik zal 2 tips geven: currency collapse en Weimar. De lockdown is voor iedereen een uitgelezen moment om de kennis van monetaire geschiedenis bij te spijkeren

Het gevaar is dat onwetende politici (is dit geen pleonasme 😉 ) zich zullen laten leiden door dergelijke “experten”. Het idee om zonder beperking geld te mogen spenderen, is voor politici extreem aanlokkelijk. Dit gaat waarschijnlijk ook een tijdje goed en iedereen zal het geweldig vinden. Tot het ineens niet meer goed gaat en dan gaan de poppen aan het dansen.

De uitspraken van PDG werden ook in beknopte vorm opgepikt door de website van een populaire krant.

Interessanter dan het artikel zelf waren de lezersreacties op de recepten van PDG. Deze toonden namelijk pijnlijk aan dat 99,9% echt geen flauw benul heeft van hoe het financieel systeem eigenlijk werkt.

Niet dat dit echt een verrassing is maar kom. “Ignorance is Bliss” is een mooie uitdrukking die zoveel betekent als “wat niet weet, niet deert”. Men kan dit grappig vinden maar wanneer het over de werking van het financiële systeem gaat, komt die onwetendheid vroeg of laat wel erg duur te staan.

Goud: buy the dips (als ze komen)

Goud is nog steeds goed bezig met vorige week opnieuw verse records in verschillende valuta’s. Dit is ook het geval voor de mijnaandelen die de verliezen van vorige maand intussen volledig hebben goedgemaakt en op indexniveau (Van Eck Goldminers index) naar een nieuw hoogtepunt koersten.

De vooruitzichten voor goud zijn nog steeds uitstekend en verbeteren zelfs met de dag zolang de centrale banken geld blijven printen. Wat ze ook zullen doen bij gebrek aan een ander alternatief. Buy-and-holders van het gele metaal hoeven zich dan ook hoegenaamd geen zorgen te maken.

Als trader is het een beetje een ander verhaal want het is niet ondenkbaar dat bij een nieuwe terugval op de beurzen (geen kwestie van of maar van wanneer) goudposities terug zullen opgeofferd worden voor liquiditeit.

Die kans is in elk geval reëel maar hoe diep we in dat geval gaan is anybody’s guess. Hoe dan ook is elke correctie een extra koopopportuniteit.

Koen