Legal Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie kan in geen geval worden beschouwd als individueel beleggingsadvies. Alle informatie is afkomstig van door de uitgever betrouwbaar geachte bronnen die resulteren in  een persoonlijke visie op de financiële markten. Verwijzingen naar externe bronnen zijn enkel ter informatie. De uitgever kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie of de eventueel daar aan verbonden geleden verliezen. De informatie op deze website is bestemd voor persoonlijk gebruik van de lezer of abonnee en mag in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, worden gereproduceerd in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Alle rechten voorbehouden.