Those who have knowledge don’t predict. Those who predict don’t have knowledge.

- Lao Tzu, 6de eeuw v. Chr.

Concept

Het bestuderen van de monetaire geschiedenis en de acties van overheden en monetaire autoriteiten tijdens de voorbije 4 decennia leidt tot één belangrijke conclusie:

We staan aan de vooravond van één van de de grootste rijkdomtransfers uit de geschiedenis

Is uw portefeuille daar op voorbereid? Indien het beheer ervan in handen is van een van de ‘usual suspects’ uit de financiële industrie, dan meen ik daar het antwoord op te kennen. Het kan gelukkig ook anders.

ffrnex