Contact

Koen Lauwers is Master in de Handels- en Consulaire Wetenschappen en heeft een aanvullende Master in de Bedrijfsinformatica (Vrije Universiteit Brussel).

Hij is sinds 1999 actief op de financiële markten en doet als onafhankelijk financieel analist aan beleggingsresearch voor verschillende marktpartijen. Koen is met name gespecialiseerd in goud en de grondstoffenmarkten, valuta en macro-economie.  Meer…

Contact: koen@element79.be