Contact

Koen Lauwers is Master in de Handels- en Consulaire Wetenschappen (KU Leuven Campus Brussel) en heeft een aanvullende Master in de Bedrijfsinformatica (Vrije Universiteit Brussel).

Koen is sinds 1999 na een bijkomende diepgaande studie van de monetaire geschiedenis (Mises Institute) actief op de financiële markten en doet als onafhankelijk financieel analist al 25 jaar aan beleggingsresearch voor verschillende marktpartijen.

U kunt bij Koen terecht voor de volgende diensten.

Contact: koen@element79.be