FAQ

Waarom is er geen voorbeeldportefeuille?

Element79 is geen beursblad en richt zich niet specifiek op individuele aandelen. Voorbeeldportefeuilles zijn in veruit de meeste gevallen weinig realistisch (timing!) en dienen in de eerste plaats marketingdoeleinden waarbij winnaars in de verf worden gezet en verliezers onder de mat geveegd. Vanuit commercieel standpunt niet verkeerd, maar ik doe er niet aan mee.

Waarom zou ik nood kunnen hebben aan een second opinion?

Verschillende studies tonen aan dat de financiële en economische geletterdheid van Belgen en Nederlanders gemiddeld gesproken ondermaats is.

Voel u echter niet schuldig, want dit is in de eerste plaats het gevolg van een gebrekkige financiële opvoeding in ons onderwijssysteem. Eens van de schoolbanken af wordt deze kennis meestal niet of onvoldoende bijgespijkerd. Het gevolg is dat u voor beleggingen of belangrijke financiële beslissingen een bijna blind vertrouwen moet hebben in uw financiële tussenpersoon. De producten en diensten die u daarbij aangereikt krijgt, zijn voor u niet noodzakelijk de beste of de meest interessante.

Dit kan u uw bankier overigens niet kwalijk nemen want het is nu eenmaal zijn job om u producten en diensten te verkopen. Banken zijn namelijk geen liefdadigheidsinstellingen en nu de klassieke bankinkomsten onder druk staan, wordt productverkoop zelfs steeds agressiever. Dit verhoogt de nood aan een onafhankelijk financieel advies.

Waarom zou ik betalen voor financiële informatie? Het internet staat er vol van en bovendien krijg ik verschillende gratis publicaties van mijn bank.

Bij ‘gratis’ financiële adviezen is het altijd interessant om na te gaan wat de al dan niet verborgen agenda kan zijn van degene die het advies geeft. Een bank zal zich bijvoorbeeld niet snel negatief uitlaten over bedrijven die het naar de beurs bracht, kapitaaloperaties van begeleidde of in de toekomst nog zaken mee hoopt te doen.

Van een fondsenuitgever die zich bijvoorbeeld in technologieaandelen specialiseert, zult u ook niet horen dat de waarderingen in deze activaklasse de pan uit swingen. Hoeveel keer werd u al opgebeld met de mededeling dat het misschien tijd was om een bepaalde positie te VERkopen?

Het internet staat verder ook bol van tegengestelde adviezen over 1 en hetzelfde actief. De overvloed aan ‘gratis’ informatie maakt dat u als belegger al snel door de bomen het bos niet meer ziet.

Element79 is volledig onafhankelijk, doet niet aan productverkoop en heeft geen exclusieve bindingen met financiële instellingen.